Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 21-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô được giao dịch với sự tiêu cực mạnh mẽ để phá vỡ mức 40,30 và ổn định trên mức đó, để hoàn thành việc hình thành mô hình đỉnh kép mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, điều này khiến giá chịu thêm áp lực tiêu cực mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ đẩy giao dịch về 39,15 khu vực ban đầu.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn được kỳ vọng trong thời gian còn lại của ngày trừ khi giá vượt qua mức 40,30 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 41,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm