Cập nhật giữa trưa cho Silver 21-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đối mặt với áp lực tiêu cực mới để phá vỡ mức 26,90 và cố gắng di chuyển khỏi mức đó, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì đóng nến hàng ngày dưới mức này sẽ dừng kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và ép giá lên chủ yếu hướng đến mức 25,06, trong khi bước lên trên nó sẽ kích hoạt lại xu hướng tăng giá nhắm mục tiêu 28,90 theo sau là 29,80 mức là các điểm tích cực chính.

Do đó, chúng tôi muốn tạm dừng lại cho đến khi giá xác nhận mức đóng cửa hàng ngày theo mức 26,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,00 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập