Cập nhật giữa trưa cho Vàng 21-09-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy xu hướng giảm hiện đang hướng tới sự kiểm tra tiềm năng đến mức hỗ trợ quan trọng 1934,86 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo gần đây của mình, giá cần phải giữ trên mức này để duy trì kịch bản xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, như việc phá vỡ nó sẽ khiến đường theo dõi trong ngày giảm xuống chủ yếu là hướng tới 1901,80, trong khi các mục tiêu tích cực của làn sóng tăng giá dự kiến ​​bắt đầu ở mức 1967,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa Hỗ trợ 1935.00 và kháng cự 1980.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng