Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 21-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch với mức độ tiêu cực mạnh o di chuyển khỏi ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá trong ngày, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi nhắm mục tiêu 1.2705 làm trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng đường EMA50 củng cố kỳ vọng giảm, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1.3000 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2800 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm