Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 21-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu giảm ngay bây giờ, để hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong phần còn lại trong ngày, trên đường đến thăm 1.1720 như một mục tiêu chính tiếp theo, lưu ý rằng stochastic hỗ trợ cho sự sụt giảm dự kiến, sẽ vẫn còn hợp lệ với điều kiện giá ổn định dưới 1.1900.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1930.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm