EURJPY đang chờ phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 21-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY vẫn ổn định trên 123,30 để tạo thành hỗ trợ bổ sung chống lại các giao dịch tiêu cực gần đây, để thông báo tạm thời đầu hàng trước sự thống trị xu hướng đi ngang bằng cách dao động dưới 124,40.

Chúng tôi khuyến nghị chờ đợi để thu thập động lượng tiêu cực bổ sung và bò xuống dưới ngưỡng hỗ trợ hiện tại để xác nhận chuyển sang đường tiêu cực mới, nhằm tăng cơ hội ghi nhận các mục tiêu bổ sung có thể mở rộng lên mức 122,70, tiếp theo là mức 122,25 trong giai đoạn gần và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,40 đến 122,75

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm