GBPJPY gia hạn các nỗ lực tiêu cực - Phân tích - 21-9-2020


Economy analysis


Không có lối thoát nào cho cặp GBPJPY khỏi việc tiếp tục hình thành các giao dịch tiêu cực mới, do nó thường xuyên được củng cố dưới mức cản ban đầu 136,65, bên cạnh việc nhận được động lượng tiêu cực liên tục bởi các chỉ báo chính.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm nhắm mục tiêu mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% ở mức 133,70, trong khi việc vượt qua nó có thể kéo dài mức lỗ lên 31,90, sau đó chạm tới ngưỡng tâm lý ở mức 130,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 135,85 đến 133,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm