Bạch kim ổn định trong đường đi ngang tạm thời - Phân tích - 21-9-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào về giá Bạch kim vẫn ổn định trong phạm vi đi ngang tạm thời do sự ổn định trên mức hỗ trợ ban đầu 915,00, trong khi 980,00 tiếp tục tạo thành rào cản chống lại các nỗ lực tăng giá chính.

< p> Những yếu tố này xác nhận việc đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng đi ngang, chờ vượt qua 980,00 để củng cố sự tiếp tục của sự tích cực có thể đặt mục tiêu 1040,00 ban đầu, tiếp theo là đạt 1105,00 trong giai đoạn sắp tới.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 920,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Dao động trong phạm vi tăng