Giá đồng tiếp tục nỗ lực tăng - Phân tích - 21-9-2020


Economy analysis


Giá đồng đã đạt được động lực tích cực mạnh mẽ gần đây sau khi stochastic đạt đến vùng quá mua, để củng cố tình cảm bởi sự thống trị của xu hướng tăng, ghi nhận mức 3.1035, trong khi sự ổn định thường xuyên trong kênh tăng bên cạnh sự ổn định của 3.000 hỗ trợ sẽ làm tăng cơ hội vượt qua mức 3,1200 để mở ra con đường ghi lại các mục tiêu mới có thể mở rộng lên mức 3,1800 và 3,3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,0000 đến 3,1800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng