USDCHF tăng bình tĩnh - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF dựa trên đường xu hướng tăng giá trong ngày và bắt đầu tăng trở lại, vượt qua đường EMA50 và nằm trên nó, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 0,9192.

Chúng ta nên lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên 0,9050.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9055 và kháng cự 0,9160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng