AUDUSD ổn định - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giữ sự ổn định của nó trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng ngẫu nhiên bắt đầu trùng lặp tích cực ngay bây giờ, chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu ban đầu là mức 0,7413 .

EMA50 hỗ trợ mức tăng dự kiến, mà sự tiếp tục của nó đòi hỏi phải giữ trên 0,7250.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng hỗ trợ 0,7260 đến 0,7400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng