Giá dầu Brent giữ ổn định tích cực - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 43,00 và bật lên trong xu hướng tăng từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới và giá cần phải phá vỡ 43,84 để xác nhận mở đường tiếp tục tăng trong ngày và cơ sở ngắn hạn, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đạt 44,87.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới để hỗ trợ tổng quan tích cực, sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 43,00 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,50 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng