Giá bạc ép lên hỗ trợ - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Giá bạc dao động quanh mức 26,90 và cho thấy nỗ lực phá vỡ nó, và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo gần đây của mình, giá cần phải củng cố trên mức này để tạo ra kịch bản xu hướng tăng hiệu quả cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó ở mức 28,90, tiếp theo là 29,80.

Stochastic bắt đầu cung cấp các tín hiệu tích cực để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến, lưu ý rằng việc phá vỡ 26,90 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà mục tiêu là 25,06 chủ yếu là khu vực.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,30 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá