Giá vàng nỗ lực tích cực - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Giá vàng dao động quanh đường EMA50, nhận thấy rằng ngẫu nhiên cố gắng đạt được động lượng tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu ban đầu là 1967,90.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 1934,86, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức mục tiêu sẽ kéo dài làn sóng tăng giá đến năm 2008,80 như một trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1935,00 và kháng cự 1980,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng