USDCAD giữ được sự ổn định tích cực - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD dựa trên đường xu hướng tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ và giữ sự ổn định của nó trên đó, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá để tiếp tục các giao dịch tích cực, để hướng tới việc truy cập 1.3362 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá cho giai đoạn sắp tới với điều kiện là giá ổn định trên 1,3110.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3110 và kháng cự 1.3250.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng