USDJPY tiếp tục giảm - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY tiếp tục thu thập thông tin xuống dưới để đạt đến ngưỡng cản 104,00, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực mà đường EMA50 tiếp tục cung cấp, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính đạt 103,65.

Việc phá vỡ 104,20 sẽ dễ dàng thực hiện sứ mệnh đạt được mục tiêu đã đề cập, trong khi việc tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​yêu cầu giữ dưới 105,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,50 và kháng cự 105,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm