GBPUSD tiếp tục giảm - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp các giao dịch tiêu cực rõ ràng vào tối thứ Sáu tuần trước để phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ và giải quyết bên dưới nó, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi trong ngày và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi Áp lực tiêu cực được hình thành bởi đường EMA50, chủ yếu chờ hướng tới 1.2705.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra xu hướng giảm giá trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định dưới 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2850 và kháng cự 1.3020.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm