EURUSD đang theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 21-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch đi ngang và chặt chẽ kể từ thứ Sáu tuần trước, để tiếp tục dao động xung quanh ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá trong ngày, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1.1900, chờ hướng tới 1.1720 đại diện mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Chúng tôi nên lưu ý rằng việc vi phạm 1.1900 và giữ ở trên ngưỡng đó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và đưa giá trở lại kênh tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1760 và kháng cự 1.1930.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm