Phân tích cuối ngày cho Vàng 18-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực để hướng tới mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi là 1967,90, chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, mục tiêu của nó kéo dài đến năm 2008,80 sau khi vượt qua mức trước đó, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1934,86 để tiếp tục tăng dự kiến.