Phân tích cuối ngày cho EURUSD 18-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục dao động gần đường kháng cự của kênh giảm giá trong ngày và miễn là giá nằm dưới mức 1.1870 và 1.1910, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, nhắc bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo nằm ở 1.1720.