Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 18-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng và miễn là giá trên 0,7250, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực, được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 0,7413.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7260 và 0,7400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng