Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 18-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent hiện giao dịch tiêu cực sau khi cố gắng vượt qua mức 43,84 và nó có thể dựa vào đường hỗ trợ của kênh tăng điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay.

Nói chung, chúng tôi sẽ giữ tổng quan tích cực của mình trong ngày và ngắn hạn trừ khi phá vỡ các mức 43,00 và 42,75 và giữ dưới mức đó, nhắc bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 44,87.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,50 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng