Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 18-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô hiện đang đối mặt với áp lực tiêu cực khi tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi phục hồi theo hướng tăng giá để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu là 41,85, tiếp theo là 43,05 mức như các trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng việc nắm giữ trên 40,30 là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,80 và kháng cự 42,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng