Cập nhật giữa trưa cho Silver 18-09-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy các giao dịch tích cực nhẹ để di chuyển dần ra khỏi mức 26,90, để giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi nhắm mục tiêu 28,90 theo sau là 29,80 như các đài chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 26,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,30 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng