Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 01-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch tích cực để bắt đầu quá trình vi phạm lên mức 41,76, điều này cho thấy giá đang trên đường tiếp tục xu hướng tăng chính, nhưng chúng tôi vẫn trung lập cho đến khi giá xác nhận vi phạm thông qua việc đóng cửa nến hàng ngày trên mức Mức được đề cập, sẽ đẩy giá lên 43,38 như một trạm tích cực tiếp theo.

Mặt khác, đối mặt với áp lực tiêu cực và phá vỡ 40,40 sẽ nhấn vào giá để giảm trở lại và truy cập mức 37,86 là chủ yếu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,38.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập