Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 18-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD dao động tại ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá trong ngày, nhận thấy rằng ngẫu nhiên cho thấy các tín hiệu tiêu cực rõ ràng trong khung thời gian bốn giờ, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu chủ yếu là mức 1.1720.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng giảm trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 1.1870, theo sau là 1.1910 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1910.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm