EURJPY chuẩn bị cho đợt giảm mới - Phân tích - 18-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã hình thành sự phục hồi trong xu hướng tăng điều chỉnh tạm thời để tăng cơ hội thu thập động lượng tiêu cực và giải quyết dưới mức 124,40, trong khi việc tiếp cận ngẫu nhiên đến vùng quá mua xác nhận việc loại bỏ áp lực tích cực, để cung cấp cho giá cơ hội thu thập xung lượng tiêu cực bổ sung.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng giảm của mình để kỳ vọng sẽ làm mới áp lực tiêu cực trên mức 123,30, trong khi việc phá vỡ nó có thể kéo dài giao dịch lên mức 122,70 và 122,25.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,40 đến 122,75

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm