Bạch kim tìm kiếm lối ra - Phân tích - 18-9-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã chạm mức 985,00 vào ngày hôm qua, tạo thành chướng ngại vật chống lại những nỗ lực tăng giá gần đây, để buộc giá tạm thời phục hồi về mức 940,00.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng sự ổn định tích cực trên 915,00 và nỗ lực ngẫu nhiên để thu thập thêm động lượng cho phép chúng tôi tiếp tục đề xuất các nỗ lực tăng giá, lưu ý rằng việc vượt qua mức 985,00 thành công sẽ mở ra con đường ghi lại các mục tiêu mới có thể bắt đầu ở 1040,00 và 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 920,00 đến 1000,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng