Giá đồng hội tụ những điểm mạnh của nó - Phân tích - 18-9-2020


Economy analysis


Giá đồng đã đối mặt với áp lực tiêu cực tạm thời vào ngày hôm qua bằng cách đóng cửa dương mới trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 2.9800, cho thấy sự hình thành sóng tăng mới xuất hiện trên biểu đồ.

Sự ổn định thường xuyên trong xu hướng tăng giá và cố gắng thu thập thêm động lực tích cực cho phép chúng tôi giữ tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi, ban đầu có thể nhắm mục tiêu mức 3.1200, sau đó chờ đạt được mục tiêu chính tiếp theo ở mức 3.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,9800 đến 3,1200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng