USDCHF thu thập động lực tích cực - Phân tích - 18-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tiêu cực vào ngày hôm qua để di chuyển xuống dưới đường EMA50, nhận thấy rằng stochastic đã thoát khỏi động lượng tiêu cực của nó để đi vào các vùng quá bán, chờ thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu kiểm tra Chủ yếu là mức 0,9192.

Giữ trên mức 0,9055 là rất quan trọng để tiếp tục đà tăng được đề xuất, vì việc phá vỡ nó sẽ đẩy giá trở lại kênh giảm giá chính và nhấn vào giá để tiếp tục xu hướng giảm giá chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9055 và kháng cự 0,9160.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá