AUDUSD củng cố trên mức hỗ trợ - Phân tích - 18-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD ổn định trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá, nhận được hỗ trợ tích cực bởi EMA50, để hỗ trợ cơ hội đạt được mức tăng tiềm năng trong các phiên sắp tới, trên đường kiểm tra mức đỉnh được ghi nhận gần đây ở mức 0,7413 ban đầu.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ vẫn được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7250 wik sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá quay đầu giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7260 và 0,7400

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng