Giá bạc giữ mức ổn định tích cực - Phân tích - 18-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cố gắng phá vỡ mức 26,90 nhưng nó quay trở lại ổn định trên mức đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực và hoạt động trong ngày, chờ đợi để có động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá đạt được mục tiêu mong đợi của chúng tôi. ở mức 28,90, tiếp theo là 29,80.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc phá vỡ 26,90 và giữ dưới mức đó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà mục tiêu chủ yếu là đến các khu vực 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,30 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng