Giá vàng bắt đầu hồi phục - Phân tích - 18-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đã kiểm tra mức 1934,86 và tăng trở lại từ đó, điều này giữ nguyên tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong giai đoạn sắp tới, khi giá vượt qua đường EMA50 để hướng tới mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi là 1967.90, nhắc nhở bạn rằng vi phạm mức này sẽ kéo dài xu hướng tăng giá sóng để đạt đến năm 2008,80 như một trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ 1934,86 và giữ dưới mức đó sẽ dừng đà tăng dự kiến ​​và tác động vào giá để giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1930.00 và kháng cự 1980.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Nhìn chung Tăng