GBPUSD kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 18-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã giao dịch với sự tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 1.3000, bắt đầu phục hồi theo hướng giảm từ đó, để tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, mà chúng tôi tin rằng nó tạo thành mô hình cờ giảm hỗ trợ kỳ vọng của chúng tôi về việc tiếp tục xu hướng giảm trong ngày và trong ngắn hạn.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50. giá, lưu ý rằng mục tiêu dự kiến ​​chính của chúng tôi đạt 1.2705, trong khi đạt được nó yêu cầu giữ dưới 1.3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2840 và kháng cự 1.3020.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm