EURUSD đạt được mức tăng trong ngày - Phân tích - 18-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng để vượt qua đường EMA50, nhận thấy rằng sự gia tăng đã dừng lại ở ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá trong ngày mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, kèm theo việc chứng kiến ​​các tín hiệu mua quá rõ ràng thông qua stochastic, hỗ trợ cơ hội bật lên theo hướng giảm để tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​các giao dịch tiêu cực trong ngày hôm nay, chờ đợi chạm mức 1.1720 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc vi phạm 1.1870 sẽ ngăn đà giảm dự kiến và thúc đẩy giá đạt được mức tăng bổ sung mà mục tiêu thử nghiệm 1.1910, sau đó là 1.2011 là mục tiêu tích cực ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1750 và kháng cự 1.1910.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm