Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 17-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp các giao dịch tích cực mạnh mới để phá vỡ 40,30 và tiếp cận mục tiêu chờ đợi thứ hai của chúng tôi ở 41,85, để hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 39,05.