USDCAD đạt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 09-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.3500 và giải quyết gần nó, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để vượt qua mức này và mở đường để hướng tới mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi đạt 1.3362.

EMA50 tiếp tục nhấn mạnh vào giá để hỗ trợ cơ hội đạt được mục tiêu đã đề cập, để giữ cho tổng quan về giảm giá của chúng tôi trừ khi giá tăng vọt khi vi phạm 1.3612 và giữ mức đóng cửa hàng ngày trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 1.3430 đến kháng cự 1.3580.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Bearish