Honeywell bao quanh với những tín hiệu tích cực - Phân tích - 17-09-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Honeywell đã tăng 1,01% trong phiên trước khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức kháng cự chính là 182,30, với điều kiện hỗ trợ 165,24 được giữ nguyên.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng