Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 17-09-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đối mặt với áp lực tiêu cực tạm thời trong sáng nay để phá vỡ mức 42,17 nhưng nó quay trở lại giao dịch trên mức đó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và tích cực trong các phiên sắp tới, chờ hướng tới mức 43,00 theo sau là 43,84 mức đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên 42,17 và quan trọng nhất là trên 41,14.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 41,00 hỗ trợ và 43,84 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng