Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 17-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô phục hồi mạnh mẽ và bắt đầu cố gắng vượt qua ngưỡng 40,00, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi trong thời gian còn lại trong ngày, chủ yếu nhắm mục tiêu đến 41,85 khu vực, lưu ý rằng đường EMA50 và stochastic hỗ trợ mức tăng dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 39,05 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 38,70 và mức kháng cự 41,85.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng