Cập nhật giữa trưa cho Silver 17-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đối mặt với áp lực tiêu cực để tấn công mức 26,90 và giá cần phải củng cố trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong ngày hôm nay, vì việc xác nhận phá vỡ nó sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mà mục tiêu chủ yếu là 25,06, trong khi chúng tôi đang chờ đợi để tiếp tục các giao dịch tích cực được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên để hướng tới mức 28,90 theo sau là 29,80 mức ở các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,30 và kháng cự 28,00 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng