Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 17-09-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD cho thấy các giao dịch tích cực sau khi tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, trong khi đường EMA50 hình thành áp lực tiêu cực đối với giá, chờ thúc đẩy các giao dịch giảm trở lại và phá vỡ 1.2890 để xác nhận mở đường tiếp tục giảm trong thời gian tới khoảng thời gian, là mục tiêu tiêu cực chính của chúng tôi ở mức 1.2705.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm cho ngày hôm nay trừ khi giá phục hồi để phá vỡ 1.3000 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.2820 và kháng cự 1.3000.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm