EURJPY ghi lại các mục tiêu tiêu cực - Phân tích - 17-9-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã đầu hàng trước áp lực tiêu cực thường xuyên vào ngày hôm qua, để nhận thấy sự hình thành cuộc tấn công tiêu cực mạnh mẽ và ghi lại nhiều mục tiêu khi chạm mức 123,30.

Chúng tôi dự đoán mức 124,20 sẽ hình thành thêm rào cản để xác nhận nỗ lực tiếp tục cuộc tấn công tiêu cực, trong khi dao động ngẫu nhiên trong các khu vực quá bán sẽ quản lý để thu thập động lượng tiêu cực bổ sung để mong đợi nhắm mục tiêu 122,75 sau đó là mức 122,25 sớm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,20 đến 122,75

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm