GBPJPY giữ mức ổn định tiêu cực - Phân tích - 17-9-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY giữ mức ổn định tiêu cực dưới ngưỡng cản ban đầu tại 136,65, để tăng cơ hội hình thành các sóng giảm mới để đến các trạm chính tại 134,80, tiếp theo là 133,68.

Stochastic cố gắng thoát ra khỏi vùng quá bán có thể buộc giá hình thành dao động đi ngang tạm thời cho đến khi thu thập được động lượng tiêu cực mới để xác nhận cơ hội đạt đến các trạm đã đề cập.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 136,70 đến 134,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm