Bạch kim lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 17-9-2020


Economy analysis


Không có sự thay đổi nào về giá Bạch kim, mặc dù hình thành dao động đi ngang gần mức 945,00, kỳ vọng của chúng tôi phụ thuộc vào sự ổn định của mức hỗ trợ ban đầu tại 915,00.

do đó , chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thu thập thêm động lượng tích cực cho phép nó vượt qua mức 980,00, để mở đường cho việc ghi lại các mục tiêu tích cực mới có thể mở rộng đến 1040,00 và 1100,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 920,00 và 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng