Giá đồng mất đà tích cực - Phân tích - 17-9-2020


Economy analysis


Giá đồng buộc phải kết thúc giao dịch ngày hôm qua bằng cách hình thành một làn sóng giảm giá tạm thời, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, do nó thoát ra khỏi mức mua quá mức, nhắc nhở bạn rằng sự ổn định của hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ tại 2.9720 là quan trọng và sự ổn định của nó xác nhận sự tiếp tục của sự tích cực, có thể nhắm mục tiêu đến mức 3.1200 trong thời gian tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.9750 đến 3.0800

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng