USDCHF vi phạm ngưỡng kháng cự - Phân tích - 17-09-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã giao dịch với sự tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua, bắt đầu từ hôm nay với mức tăng nhiều hơn để phá vỡ mức 0,9105 và ổn định trên mức đó, điều này khiến giá đạt được mức tăng dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, chủ yếu là chạm mức 0,9192.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 0,9095 và tiếp theo là mức 0,9060 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và tác động lên giá để quay trở lại đường giảm chính một lần nữa .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9070 và kháng cự 0,9192.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng