Giá dầu thô chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 17-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã cố gắng đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 40,00 và tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc ở đó, để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, đi kèm với việc tiếp cận ngẫu nhiên đến các vùng quá bán, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, mục tiêu tiếp theo của nó mở rộng để đạt 41,85.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong ngày và ngắn hạn , lưu ý rằng việc phá vỡ 39,05 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động khiến giá quay đầu giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 38,70 và kháng cự 41,85.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng