Giá bạc kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 17-09-2020


Economy analysis


Giá bạc kiểm tra cơ sở hỗ trợ chính 26,90 ngay bây giờ và giữ ổn định trên mức đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi để có được động cơ tích cực hỗ trợ đẩy giá tiến về phía 28,90 tiếp theo là Các mức 29,80 đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ mức 26,90 sẽ dừng xu hướng tăng giá được đề xuất và tác động lên giá để hướng tới mức 25,06 như mục tiêu tiêu cực chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,30 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá