Giá vàng chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 17-09-2020


Economy analysis


Giá vàng gặp khó khăn khi vượt qua mức 1967,90 đã hình thành ngưỡng kháng cự vững chắc chống lại làn sóng tăng giá, phục hồi mạnh xuống và hướng tới kiểm tra tiềm năng đến mức hỗ trợ quan trọng 1934,86, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, khi tiếp tục áp lực tiêu cực và phá vỡ mức này sẽ khiến giá bị lỗ nhiều hơn và chuyển sang giảm.

Cho đến nay, kịch bản tích cực tổng thể vẫn còn hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 1934,86, nhắc nhở bạn rằng vi phạm Năm 1967.90 là bắt buộc để xác nhận việc mở đường hướng tới năm 2008.80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1930.00 và kháng cự 1980.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể